Imigrační zdravotní poplatek v UK

Publikováno:
19. říjen 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč

Od 1. ledna 2021 dochází ke změnám v přístupu ke zdravotní péči pro občany z jiných členských států EU, kteří již delší čas pobývají ve Spojeném království. Nově se na občany EU a EHP vztahuje nový imigrační systém Spojeného království, díky kterému budou muset žadatelé uhradit imigrační zdravotní poplatek (IHS). Povinnost zaplatit poplatek budou mít ti, jež podali žádost o vízum pro výkon práce, studia, za účelem sloučení rodiny na období delší než 6 měsíců a také osoby, které již ve Spojeném království jsou a budou žádat o prodloužení povolení k pobytu.

V současné době činí poplatek pro dospělou osobu 624 GBP za rok. Pro studenty a jejich rodinné příslušníky, žadatele mladší 18 let a osoby v programu mobility mládeže, je roční poplatek snížen na částku 470 GBP.

Vrácení poplatku (částečně nebo v plné výši)

Nárok na vrácení imigračního zdravotního poplatku mají držitelé formuláře S1 a jejich rodinní příslušníci, studenti prezenční formy studia v systému vysokých škol Spojeného Království a také jejich rodinní příslušníci s platným průkazem zdravotního pojištění (EHIC), kteří ve Spojeném království nevykonávají výdělečnou činnost.

Držitelům formuláře S1 bude po zažádání o vrácení poplatku proplacena částka úměrná době platnosti formuláře S1. Žádosti začnou být evidovány od 1. ledna 2021.

Studenti, jež si zažádají o vrácení přeplatku, musí splňovat následující podmínky: jejich vízum začalo platit od 1. ledna 2021 nebo později, studují v systému vysokého školství, jsou držiteli platného průkazu EHIC a nejsou výdělečně činní ve Spojeném království. Nárok na vrácení přeplatku mají i rodinní příslušníci těchto studentů, pokud splňují podmínky stanovené výše. Částka, která jim bude vrácena, odpovídá době platnosti průkazu EHIC. Pokud by tedy měli sjednané pojištění na celou dobu pobytu, bude jim vrácena celá částka.

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč