Finanční správa již přijímá žádosti o kompenzační bonus ve 2. vlně

Publikováno:
5. listopad 2020
Obor:

Finanční správa 4.11.2020 zveřejnila na svém webu formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že zákon ještě není účinný. Vyplácení bonusu však začne až poté, co zákon nabyde účinnosti. Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně mají mít podnikatelé s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu 2020. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory alespoň z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou. Žádost je možné podat buď elektronicky (datová schránka, zaručení el. podpis), nebo poštou, či osobně na podatelně finančního úřadu. Bližší informace najdete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic