Dva měsíce dalšího fungování EET

Publikováno:
18. květen 2017
Obor:

Již více než dva měsíce mají podnikatelé v oblasti velkoobchodu a maloobchodu povinnost hlásit své hotovostní tržby v EET. Na rozdíl od původních odhadů Finanční správy, která předpokládala rozšíření EET až na 250 tisíc subjektů, si autentizační údaje převzalo zhruba o 100 tisíc podnikatelů méně. Při tomto odhadu vycházela Finanční správa z údajů o kódech ekonomických činností uvedených v daňových přiznáních. Z nich tak nemohla zjistit, jestli poplatníci vůbec přijímají platby v hotovosti, a tudíž, jestli na ně EET bude dopadat. Dále byli do odhadovaného počtu poplatníků, kterých se týká 2. fáze EET, zahrnuti i sezónní prodejci (kteří se mohou registrovat až před zahájením prodejů) a poplatníci s pouze doplňkovým (minoritním) maloobchodem a velkoobchodem.

Ruku v ruce s rozšířením EET na velice široký okruh dalších činností začaly vyvstávat další problémy při aplikaci EET ve specifických situacích. Finanční správa se sice snažila poskytnout výklad problémových oblastí ještě před nástupem 2. fáze EET, ale informace k výkladům EET u vybraných činností (např. u činnosti očních optiků, květinářů, turistických informačních center) byly zveřejněny až postupně během března a dubna.

Ze zveřejněných výkladů vyplývá, že činnosti optika (prodej brýlí, měření zraku, úpravy čoček) nebo květináře (prodej květin, prodej sadbového materiálu, výroba květinových košů) mohou spadat do několika kódů ekonomické klasifikace činností CZ NACE. U každé činnosti musí být nástup EET vyhodnocen samostatně, přičemž optik nebo květinář může případně uplatnit odklad EET u tzv. minoritních činností. Podle metodiky k EET se o minoritní činnost jedná v případě, kdy není taková činnost vykonávána v samostatné provozovně a zároveň tržby z této činnosti nepřesahují 49 % tržeb provozovny, nebo 175 000 Kč.

Konference o EET, která se konala v Praze (21. dubna 2017), poskytla odpovědi na otázky k aplikaci EET v neziskovém sektoru. Účastnící konference se mimo jiné mohli dozvědět, že Finanční správa uvažuje o navýšení limitu pro posuzování podnikatelské činnosti neziskovek jako drobné, čímž by se rozšířil okruh neziskovek, na které by EET nedopadala.

V průběhu dubna zvýšila Finanční správa počet kontrol prováděných v souvislosti s EET. Zaměřila se zejména na tržnice v příhraničních oblastech, ale také v Praze a Brně a k pomoci si přizvala také Celní správu, která je k prověřování plnění povinností podle zákona o EET příslušná. Zaměřili se na maloobchod a velkoobchod, u kterého je kontrola jednodušší a rychlejší než při kontrolním nákupu v restauračním zařízení. Porušení povinností EET bylo shledáno jenom ve zhruba 10-ti procentech kontrolovaných případů a většinou se týkalo nevystavení účtenky, chybějícího informačního oznámení nebo nenahlášení tržby.

Pokud Vás problematika EET zajímá a chtěli byste se o ní dozvědět více, sledujte náš web, na kterém budeme postupně zveřejňovat další novinky. Samozřejmě budeme připraveni Vám pomoci s konkrétní aplikací EET v podmínkách Vašeho podnikání.

 

 

 

Autor: Michal Scholtz