Dlouhodobý majetek

Publikováno:
10. únor 2017
Obor:

Dlouhodobý majetek je u většiny společností jednou z nejvýznamnějších složek aktiv, která prostřednictvím odpisů významně ovlivňuje i hospodářský výsledek. Správné nastavení procesů souvisejících s majetkem je tedy pro každou společnost klíčové.

Mezi největší úskalí dlouhodobého majetku patří velká rozmanitost položek, které mohou být dlouhodobým majetkem, v mnoha případech dlouhá doba jeho pořizování, případné vedlejší pořizovací náklady, rozdílné nastavení účetních a daňových odpisů, technické zhodnocení, evidence a inventura majetku atd.
Ať už se chcete dozvědět novinky v oblasti dlouhodobého majetku, ujistit se, že máte všechny procesy ohledně majetku nastaveny správně, či si jen projít životní cyklus majetku v uceleném přehledu, navštivte náš seminář , který se uskuteční 23. února 2017, a který bude tématu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku věnován.

Autor: Fučík & partneři