Digitální továrna 2.0

Publikováno:
7. září 2021
Autor:
  • Petr Horák
  • Kristýna Tvrzníková

Základním problémem současných průmyslových podniků je a bude zvýšení množství a rychlosti změn prostředí. Společnosti se změnami snaží minimalizovat riziko, neefektivitu a ekonomické ztráty. Riziko a chaos se prohlubuje neumělým zaváděním digitálních technologií, neboť IT oddělení jsou sice schopná implementovat a řídit standardní technologie typu ERP, CRM či APS – nicméně práce s velkými daty získávanými z technologických procesů a strojů je jim cizí. Celé je to umocněno skutečností, že do rozhodovacích procesů vstupuje jako klíčový lidský faktor se svými zkušenostmi, ale na druhé straně také pomalostí, omezeným vnímáním, prokrastinací atd. Historicky existuje celá řada metod řešení. Všechny tyto metody ale mají jedno společné mínus. Nejsou postaveny na datech a na algoritmickém rozhodování z dat vycházejících, nýbrž na omezených schopnostech člověka.

Proto přinášíme nový koncept, nazvaný Digitální továrna 2.0, založený na masivním využívání umělé inteligence. Zde samozřejmě nebereme člověku právo rozhodovat, ale snažíme se prostřednictvím AI multiplikovat jeho schopnosti a zkvalitnit jeho smysly. Díky paralelnímu zpracování velkých dat ze stávajících systémů, z výrobních zařízení, z procesů a z doplňkových senzorů dokážeme výrobní a rozhodovací procesy radikálně zrychlit tím, že umíme predikovat a simulovat různé varianty budoucnosti v aktuálním čase a vybírat z nich vždy tu nejefektivnější.

Na rozdíl od stávajících metod digitalizace a automatizace zde mluvíme o hluboké digitální transformace – přechod ze stavu, kde jsou produkty realizovány primárně fyzickými stroji řízenými lidmi, do stavu, kde jsou výrobní procesy algoritmizovány a výroba probíhá na základě zpracování dat umělou inteligencí. Řešení lze přirovnat ke sportesteru, který je kalibrován na vaši optimální výkonnost a který vás již dopředu upozorňuje na rizika, která ještě možná ani nepociťujete. Nutí vás nedělat chyby a dává vám čas na promyšlenou reakci.

Výsledkem je pak souběh fyzické reality a virtuálního modelu společnosti založený na konceptuálně integrovaných datových tocích. Díky tomu je propojen plán s realitou a s historií v každém okamžiku. Takto umíme jednak optimalizovat plán a dále hledat a korigovat odchylky od plánu v reálném čase. Na základě korelací jsme schopni identifikovat symptomy neekonomického chování a predikovat případné ztráty díky vazbám (symptom–příčina-důsledek). Tyto vazby jsou sledovány a následně používány pro řízení společnosti. Efekt je v tom, že na základě předpovědi budoucího vývoje lze minimalizovat odchylky skutečnosti od optimalizovaného plánu kontinuálně. Tím dojde ke snížení neproduktivních časových ztrát. Zvýší se objem vyrobeného produktu, zvýší se realizovaný zisk z prodeje a zároveň se rozmělní fixní náklady. U průměrného zákazníka (200 lidí, 200 strojů, obrat 750 milionů+) jsme schopni prostřednictvím hluboké digitální transformace dosáhnout 20-50 mil. Kč úspor!

Kouzelné navíc je, že nasazení digitální továrny neznamená nutnost provedení zásadních procesních a jiných změn. Digitální továrna 2.0 je užitečné rozšíření řídícího a provozního systému společnosti těžící z velkých dat a chytrých algoritmů.

Spoluprací Grant Thornton a technologické společnosti Cerebrica vznikla symbióza, kde poradenský gigant využívá hlubokou expertízu českého startupu v metodách a technologii umělé inteligence a naopak, kde startup využívá zkušenosti, znalosti a celkový přehled významné poradenské společnosti.

Konference – „Česká republika – průmyslová velmoc 2028?“

Srdečně vás zveme na konferenci, která je součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu a uskuteční se 10.11.2021. Konference je zaměřena na otázku zvládnutí inteligentní digitální transformace v pocovidové době a následné datové propojování firem vedoucí ke zvýšení efektivity vzájemné mezifiremní spolupráce. Konference se bude věnovat definici strategických záměrů rozvoje ČR ve vztahu využití umělé inteligence a dalších progresivních technologií v podnicích, případovým studiím o úspěšných řešeních a postupech a Národnímu plánu obnovy jako možnému zdroji technologické transformace ČR. Konferencí Vás bude provázet Radek Špicar.

Sledujte naše sociální sítě pro další informace o konferenci. 

Webinář

Dne 29.9 od 14:00 do 15:30 se uskuteční webinář na téma “Zvyšování produktivity výrobního toku s využitím umělé inteligence v řádech milionů Kč“. V rámci webináře budete seznámeni s „algoritmickým mozkem“ k zpracování velkých dat a jeho využití v reálné případové studii ve ŠKODA AUTO. Dále budete seznámeni s ekonomickými přínosy využití umělé inteligence a s připravovanou konferencí o budoucnosti české ekonomiky na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Máte zájem o webinář? Ozvěte se Kristýně Tvrzníkové.

Kontakt

V případě obchodních či technických záležitostí se neváhejte obracet na našeho specialistu na umělou inteligenci a digitální transformaci Petra Horáka. S organizačními záležitostmi, jako je např. zaslání pozvánky na výše uvedené akce se, prosím, obracejte na Kristýnu Tvrzníkovou.

Autor: Petr Horák, Kristýna Tvrzníková