Brexit a dopad na sociální a zdravotní pojištění

V současné době stále nevíme, jak se situace v souvislosti s Brexitem vyvine. Zatím se ve Velké Británii rozhodlo o odkladu do konce června 2019, nicméně toto prodloužení musí schválit také všechny země EU. Pokud by k prodloužení došlo, tak v platnosti zůstávají dosavadní pravidla, v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění tedy zejména nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2009.

Odchod bez dohody byl parlamentem odmítnut. Pokud by k tomu přece jen došlo, bude Velká Británie v pozici třetího státu s určitými výhodami pro osoby, které byly před datem Brexitu v přeshraniční situaci. Připravuje se totiž minimalistické evropské nařízení o opatřeních v oblasti koordinace sociálního zabezpečení pro případ vystoupení Velké Británie z EU bez dohody. V současné podobě toto nové nařízení obsahuje pravidlo o rovném zacházení, princip asimilace skutečností a sčítání dob pojištění. Nařízení by mělo být účinné od data Brexitu.

Díky odkladu je stále na stole možnost přijmout dohodu s EU, kterou však britský parlament už dvakrát odmítl. Pokud by se tak stalo, budou všechna dosavadní pravidla ohledně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění platit až do konce roku 2020. Zároveň jsou stále otevřeny varianty jako nové referendum nebo výrazně „měkčí“ Brexit.

 

Autor: Fučík & partneři