Bezúplatné poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi

Publikováno:
28. červen 2013
Obor:

Na základě dotazů ve věci daně darovací při bezúplatném poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství uvedlo, že v souvislosti s povodněmi 2013 je osobám postiženým touto živelní událostí poskytována fyzickými a právnickými osobami bezúplatně materiální výpomoc včetně poskytování různých činností (služeb) nebo zapůjčování techniky. Tato výpomoc nepochybně je poskytnutím majetku na humanitární nebo charitativní účel. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, poskytuje bezúplatnému nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely, bezúplatnému nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního předpisu a bezúplatnému nabytí majetku z veřejných sbírek osvobození od daně darovací. Daňové přiznání se v těchto případech nepodává.

Autor: Ivan Fučík