Publikace

Schválení nových úprav IFRS

Schválení nových úprav IFRS

Evropská komise schválila použití nových úprav Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Konkrétně se jedná o standardy IAS 16 (Pozemky, budovy a zařízení), IAS 37 (Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky), IFRS 3 (Podnikové kombinace) a…
Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Pokud správce daně v rozporu se zákonem prodlévá s předepsáním úroku z neoprávněného jednání, náleží daňovému subjektu z těchto úroků rovněž další úrok. Tento závěr vyplývá z právní věty výše uvedeného judikátu Nejvyššího správního soudu. Příběh,…
Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Novela zákona o obchodních korporacích přinesla s účinností k 1. lednu 2021 i podstatnou změnu ve věci odpovědnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace, kterou blíže představujeme v tomto článku. Před 1. lednem 2021 Ručení…
Elektronická podání vůči soudu

Elektronická podání vůči soudu

Je stále běžnější, že podání vůči soudu jsou činěna elektronicky, a to ať už pomocí datové schránky či elektronického podpisu. Jelikož elektronické podpisy jsou založené na certifikátech, které mají omezenou platnost a musí být ověřena jejich…
Investiční pobídky – změna výše regionální podpory od roku 2022

Investiční pobídky – změna výše regionální podpory od roku 2022

Nedávno jsme vás informovali o možné změně nařízení vlády v oblasti podmínek pro získání investiční pobídky v případě strategických investičních akcí. V současnosti je v připomínkovém řízení návrh nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra…
Rozsudek NSS k přerušení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje akcií

Rozsudek NSS k přerušení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje akcií

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek 8 Afs 246/2019-67 dne 31. 8. 2021 týkající se časového testu k osvobození u akcií při emisi z důvodu zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Šlo o situaci, kdy poplatník v roce 2009 nabyl…
Národní plán obnovy – první výzvy budou v listopadu

Národní plán obnovy – první výzvy budou v listopadu

Národní plán obnovy byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19.7.2021. Česká republika může čerpat cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026. Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů podpory: Digitální…
GT Talks: Přirozené úbytky zásob

GT Talks: Přirozené úbytky zásob

V další epizodě našeho podcastu se s Ivanem Fučíkem věnujeme přirozeným úbytkům zásob a účetním a daňovým souvislostem.  I když to na první pohled může znít jako nudné téma, pravý opak je pravdou. Pod nezáživným názvem se skrývá barvité téma plné…