Publikace

Zajišťovací účetnictví z pohledu účetní závěrky podnikatelů

Zajišťovací účetnictví z pohledu účetní závěrky podnikatelů

Účetní jednotky jsou v rámci uskutečňování svých ekonomických činností vystaveny řadě rizik.  Některá z nich nechávají nezajištěná, oproti jiným rizikům se účetní jednotky zajišťují, ať již přirozeným způsobem, tedy způsobem uskutečňování svých…
Změny v daňových zákonech na Slovensku od 1.1.2019 - 2. část

Změny v daňových zákonech na Slovensku od 1.1.2019 - 2. část

Virtuální měna a daň z příjmů Zákon o dani z příjmů s účinností od 1.10.2018 poprvé zavádí definici virtuální měny. Příjmem/ výnosem se rozumí i výměna virtuální měny za majetek, jinou virtuální měnu, službu, či úplatný převod této měny. V případě…
BREXITový zákon

BREXITový zákon

Dne 29. března 2019 uplynou dva roky od okamžiku, kdy Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) v návaznosti na výsledek referenda oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (dále jen „EU“). Na základě…
Novela zákona o dani z příjmů

Novela zákona o dani z příjmů

21. prosince 2018 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona, který obsahujemimo jiné novelizaci zákona o dani z příjmů (dále jen „ZDP“). Lhůta pro projednání novely Senátem je do 15.02.2019. Hlavním tématem novely daně z příjmů je implementace…
Změny v daňových zákonech na Slovensku od 1.1.2019 – 1. část - daň z přidané hodnoty

Změny v daňových zákonech na Slovensku od 1.1.2019 – 1. část - daň z přidané hodnoty

Zrušení zajištění daně z přidané hodnoty  Od roku 2019 je na Slovensku zrušen institut zajištění daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Původně byl v některých případech budoucí plátce daně povinen složit toto zajištění při registraci k DPH. …
Zvýšení minimální mzdy a jeho dopady

Zvýšení minimální mzdy a jeho dopady

Na zasedání vlády ČR bylo 20. listopadu 2018 přijato nařízení č. 567/2006 Sb., kterým dochází k očekávané změně základní sazby minimální mzdy. Nejnižší přípustná částka odměny za práci v pracovněprávním vztahu se s účinností od 1. ledna 2019 zvýšila…
Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Jak jsme Vás již dříve informovali, poslanci předložili 21. února 2018 sněmovně návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákoníku práce a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož součástí…
Daňový balíček schválen PSP

Daňový balíček schválen PSP

V prosinci 2018 schválila poslanecká sněmovna ve třetím čtení daňový balíček, kdy většina změn má nabýt platnosti v průběhu roku 2019. O procesu schvalování a navrhovaných změnách jsme Vás informovali například zde. Schváleny byly zejména tyto…