15 opatření v boji proti obchodníkům s chudobou

Publikováno:
26. únor 2019
Obor:

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou a pomoc lidem z vyloučených lokalit, které avizovalo již v září loňského roku. Jedním z hlavních důvodů vzniku těchto opatření je skutečnost, že obchodníci s chudobou zneužívají sociální systém dávek na bydlení a v mnohých případech využívají bezvýchodné situace sociálně slabých. S příslibem cenově dostupného bydlení jim poskytují ubytování, které svou kvalitou nesplňuje ani základní standardy. Počet lidí žijících v těchto nepříznivých podmínkách z roku na rok narůstá a sociální problémy související s obchodem s chudobou se prohlubují. Tato situace by se měla řešit prostřednictvím již zmíněných opatření, které jsou v současné době projednávané na úrovni příslušných náměstků a ministrů jednotlivých resortů. Mezi navrhovaná opatření mimo jiné patří nastavení hygienických standardů u bytů, oddlužovaní lidí, změna parametrů povinné školní docházky, revize dávkového systému apod. Uvedení jednotlivých opatření do praxe bude postupné a bude vyžadovat změnu legislativy.

Významnou změnu, kterou v souvislosti s bojem proti obchodníkům s chudobou a současně z důvodu regulace Airbnb chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu, je novela živnostenského zákona. Dle plánované změny by se pronajímání více než tří bytů v domech s více než třemi bytovými jednotkami mělo stát koncesovanou živností. Zavedení pronajímaní bytů jako koncesované živnosti by v praxi znamenalo podmíněný výkon vlastnického práva a nabídnutí bytů na nájemní trh by podléhalo „vrchnostenskému“ rozhodnutí. Novela existuje v současné době pouze v pracovní podobě a v různých variantách, které budou ještě předmětem četných diskusí.

Autor: Fučík & partneři