Olga Králíčková

Publikace

Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Nový rok už je tady v plné síle a my bychom vám rádi kromě přání všeho dobrého také připomněli blížící se konec lhůt k podáním nezbytným pro získání státní energetické podpory. Dnes přinášíme pouze stručný přehled, detailněji jsme o věci psali zde.…
Zastropování cen energií v roce 2023 pro malé, střední a velké podniky

Zastropování cen energií v roce 2023 pro malé, střední a velké podniky

Vláda na svém zasedání 14. 12. 2022 rozhodla o novelizaci nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, tak, že jeho působnost rozšířila i na velké podniky. Ty mohly doposud čerpat pouze dotace za rok 2022 v…
Do nového roku se zastropovanými cenami energií

Do nového roku se zastropovanými cenami energií

Pomalu se blíží nový rok a s ním i účinnost vládního nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, které má za cíl aktuální dění na trhu s energiemi, které ovlivňuje život každého z nás, alespoň trochu…
Porušení péče řádného hospodáře podáním zjevně marné žaloby

Porušení péče řádného hospodáře podáním zjevně marné žaloby

Ke vzniku ručení člena voleného orgánu společnosti za škody způsobené společnosti a k předvídatelnosti škody při porušení péče řádného hospodáře zaujímá zajímavé stanovisko Nejvyšší soud ve svém nedávném judikátu sp. zn. 27 Cdo 59/2022. Jednatel…