Zvýšení životního a existenčního minima

Od 1. dubna 2022 schválila vláda navýšení životního a existenčního minima v reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou mírou inflace a růstem cen energií. Životní a existenční minimum se zvyšuje o 10 % a bude mít dopad také i na některé další sociální dávky. Více peněz také dostanou ti, kteří pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek při pěstounské péči či příspěvek na mimořádnou okamžitou pomoc.

  • Existenční minimum se navyšuje z původních 2 490 Kč na 2 740 Kč
  • Životní minimum se navyšuje z původních 3 860 Kč na 4 250 Kč
  • V oblasti exekucí se zvyšuje nezabavitelná částka dlužníka z původních 8 006,25 Kč na 8 298,75 Kč a nová nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu z původních 2 668,75 Kč na 2 766,25 Kč.

Nejrozšířenější dávka, rodičovský příspěvek, není na životní ani existenční minimum navázána, a proto se tedy nijak nemění. 

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč