Zvýšení spotřební daně u cigaret

Publikováno:
19. červen 2015
Obor:

Ministerstvo financí chystá další novelu týkající se zákona o spotřebních daních, která bude mít dopad na zvýšení cen cigaret a návazně, z důvodu udržení stability tabákového průmyslu, i na cenu tabáku, doutníků a cigarillos.

Návrh novely je rozdělen do 3 kroků, a to první zvýšení je plánováno k datu 1.1.2016, druhé k 1.1.2017 a třetí k 1.1.2018.

Sazba spotřební daně by se měla od roku 2016 zvýšit o 0,15 Kč na kus cigarety, což činí u krabičky cigaret částku ve výši 3 Kč. Od roku 2017 by měla spotřební daň dále vzrůst o dalších 0,05 Kč za kus (za krabičku 1 Kč) a dále od roku 2018 o dalších 0,06 Kč (1,20 Kč za krabičku).

Absolutní dopady na celkovou cenu krabičky by od roku 2016 měly činit 3,60 Kč, od roku 2017 1,20 Kč a od roku 2018 částku ve výši 1,50 Kč

U doutníků a cigarillos by zvýšení sazeb daně mělo dopad na kus ve výši 1,64 Kč (od 2016), 1,67 Kč (od 2017) a 1,71 Kč (od 2018).

Ministerstvo si od zvýšení sazeb spotřební daně slibuje předpokládaný přínos do státního rozpočtu ve výši 3,3 mld. (2016), 1,1 mld. (2017) a 1,4 mld. (2018). Tato čísla však neodráží možné změny v chování spotřebitelů v důsledku navýšení cen tabákových výrobků, a tak reálný přínos zůstává otázkou. Zrovna tak zůstává nejistý i další cíl novely, kterým je ochrana lidského zdraví.

Jako hlavní důvod novely uvádí Ministerstvo alespoň minimální splnění požadavků zdanění tabákových výrobků vyplývající z Evropské směrnice, za jejichž nesplnění by Česká republika mohla být ze strany Soudního dvora Evropské unie sankcionována.

Novela obsahuje i některé další drobné změny jako jsou například možnost uvolnění zajištěných vybraných výrobků případně dopravních prostředků, které je dopravovaly v případech, kdy jejich doprava byla provázena dokladem s nesprávnými/nepravdivými údaji, ale následně se prokáže, že výrobky již byly zdaněny nebo byly oprávněně nabyty bez spotřební daně. Obdobně by tomu mělo být i v případě skladování. Další změna by se měla týkat pravidel pro zrušení vydaného povolení z důvodu nečinnosti, kdy v případě, že daňový subjekt prokáže, že nečinnost byla způsobena z vážných nebo objektivních důvodů, by ke zrušení povolení k provozování daňového skladu či přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně dojít nemělo.

Proces novely budeme dále sledovat a dále Vás budeme informovat v dalších číslech newsletter-u o jeho dalším průběhu.

V případě jakýchkoliv dotazů k tématu jsme k dispozici.

Autor: Petra Vaněčková