Zvýšení náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání od 2019

Publikováno:
10. prosinec 2018

Dne 3. prosince 2018 schválila vláda nařízení o navýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých.

Náhrady se počítají z rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozených zaměstnanců před vznikem škody a výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání a zahrnuje i případný invalidní důchod poskytovaný z téhož důvodu. U náhrad na výživu určeným pozůstalým po zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře, se vychází z průměrného výdělku zemřelého zaměstnance a z jejich pozůstalostního důchodu.

Navýšení o 3,4 procenta je platné od 1. ledna 2019 a dopad na státní rozpočet se odhaduje na 681 000 Kč.

Fučík a partneři

Autor: Fučík & partneři