Zrušení silniční daně u vybraných vozidel a podpora elektromobility

Publikováno:
13. červen 2022
Obor:

Dne 8. června 2022 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 142/2022 Sb.  zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti 1. července 2022. Jedná se o opatření proti rostoucím cenám pohonných hmot, zejména jde o výrazné omezení  předmětu silniční daně a změny v zákoně o daních z příjmů, které mají podpořit elektromobilu.

Autor: Grant Thornton Czech Republic