Zpětné uplatnění daňové ztráty

Publikováno:
4. červen 2020
Obor:

Ministerstvo financí České republiky v reakci na epidemii COVID 19 nově umožňuje všem podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty, tzv. loss carryback, dosažené za rok 2020. Do současnosti měly společnosti možnost uplatnit svou daňovou ztrátu v období 5 let následujících po období dosažení daňové ztráty, pokud byl dosažen kladný základ daně („daňový zisk“). Nyní však mohou podnikatelé pomocí dodatečného daňového přiznání uplatnit ztrátu roku 2020 zpětně za roky 2018 a 2019. To zároveň neplatí jen na rok 2021, kdy se budou podávat daňová přiznání za rok 2020, ale podnikatelé ji mohou dopředu odhadnout a podat dodatečné daňové přiznání už dříve. U toho je však nutné dát si pozor na odhad, jelikož případný rozdíl plynoucí v neprospěch státu by bylo nutné vrátit i s úrokem z prodlení.

Tato novinka byla do české legislativy zapracována prostřednictvím novely zákona o daních z příjmů. Vztahuje se na všechny podnikatele platící daně na území České republiky. V současné době funguje již v řadě vyspělých zemí, např. ve Francii, v Německu, Kanadě nebo Velké Británii a její nespornou výhodou je její proticyklická (stabilizační) funkce. Komorou daňových poradců je tato novinka velice kvitována se slovy, že ji považuje za správnou a systémovou.

 

Autor: Fučík & partneři