Změny ve vykazování Intrastatu od 1.1.2022

Publikováno:
19. říjen 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Na základě implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava, byly provedeny změny ve vykazovaných údajích týkající se přijatých a odeslaných komodit.

Jednou ze změn je změna terminologie – odeslání zboží bude nahrazeno vývozem zboží do jiného členského státu Evropské unie a přijetí zboží bude nahrazeno dovozem zboží z jiného členského státu Evropské unie.

Významná změna je možnost zjednodušeného vykazování pro zpravodajské jednotky, které mají povinnost vykazování Intrastatu (překročily limit 12 mil Kč dodání nebo přijetí zboží z EU za rok), avšak nepřekročí roční limit 20 mil Kč u přijetí nebo odeslání zboží do EU (limit je posuzován pro každý směr pohybu zboží samostatně) a zároveň neobchodují s vybranými komoditami, které jsou uvedeny na seznamu zboží uvedeném ve Sdělení Českého statistického úřadu o seznamu zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování. Tyto zpravodajské jednotky mohou vykazovat Intrastat pouze jednou ročně.

Od 1.1.2022 se také mimo jiné změní i kódy pro povahu transakce, navýší se limity pro vykazování malých zásilek z 200 EUR na 400 EUR, změní se zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek. Dále budou zpravodajské jednotky navíc uvádět daňové identifikační číslo nebo obdobné číslo pro účely DPH přidělené protistraně v členském státě EU, kam bylo zboží vyvezeno, dále pak se bude navíc vykazovat země původu vyváženého zboží.

Veškeré změny, které nastanou od 1.1.2022 jsou uvedeny v příručce Intrastatu ve verzi V22 (Příručka platná pro rok 2022).

 

Zdroj: Český statistický úřad www.czso.cz/csu/czso/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-intrastatu-od-1-1-2022

Autor: Grant Thornton Czech Republic