Změny pro pobyt cizinců v České republice

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců účinnou od 2.8.2021 si nyní musí každý cizinec, který vstupuje na území České republiky a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinně sjednat cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. Toto pojištění je možné sjednat pouze s Pojišťovnou VZP, a.s. Povinnost sjednat komplexní zdravotní pojištění neplatí pro cizince, kteří mají nárok být pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění, případně jim je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC.

Vlivem odchodu Velké Británie z Evropské unie budou vystavovány nové průkazy zdravotního pojištění britským pojištěncům, kteří budou novým průkazem GHIC dokládat svůj nárok na nezbytnou péči v celé Evropské unii. Stávající Evropské průkazy zdravotního pojištění vydané v UK ve všech podobách lze i nadále používat dokud nevyprší jejich platnost.

Všechny osoby, které mají nárok na pojištění v systému veřejného zdravotního pojištění si samozřejmě i nadále mohou vybrat, u které ze sedmi českých veřejných pojišťoven chtějí být pojištěné, tato změna legislativy se jich netýká.

Autor: Marek Toráč, Vladimír Toráč