Zdaňujete správně příjem získaný prostřednictvím Airbnb?

Publikováno:
6. březen 2018
Obor:

V případě nájmu bytu či pokoje přes Airbnb se dle informace od Finanční správy jedná o poskytnutí ubytovací služby (tj. samostatná činnost podle § 7 zákona o daních z příjmů), nikoliv nájem dle § 9. Současně se dle poskytnutého vyjádření Finanční správy jedná o uskutečňování ekonomické činnosti také pro účely zákona o DPH.

Jako poplatník s příjmy ze samostatné činnosti máte povinnost se na finančním úřadě registrovat k dani z příjmů fyzických osob a ve většině případů také podat související daňové přiznání. Poskytovatel ubytovacích služeb, který vlastní živnostenské oprávnění, může v daňovém přiznání uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %. V případě, že poskytovatel služby příslušné živnostenské oprávnění nevlastní (dle informace v rozporu se zákonem), může uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %.

Podřazení těchto příjmů pod samostatnou činnost dle § 7 zákona o daních z příjmů má dále dopad také do povinnosti odvádět z něj pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

U poskytovatelů, kteří nejsou dosud registrováni jako plátci DPH, vstupuje toto plnění do výpočtu zákonného obratu pro povinnou registraci k DPH. Pokud je poskytovatel ubytování již plátce DPH, zahrnuje poskytnuté ubytovací služby mezi standardní zdanitelná plnění uváděná v daňovém přiznání k DPH.

Je-li společností Airbnb (neusazenou v tuzemsku) poskytována elektronická služba (např. servisní poplatek za použití online platformy), pak musí její příjemci uhradit DPH z této služby v tuzemsku. Pokud ještě nejsou registrováni jako plátci DPH, jsou povinni se registrovat z důvodu přijetí této služby jako tzv. identifikovaná osoba.

V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb Vám mohou vznikat také další povinnosti, mj.:

  • Registrace u cizinecké policie a hlášení pobytu cizinců v případě poskytnutí ubytovací služby cizincům
  • Úhrada místního poplatku
  • Povinnosti v oblasti EET
Autor: Fučík & partneři