Zavedení institutu tzv. elektronické neschopenky

Od 1.1.2020 vstupuje v platnost povinné elektronické hlášení o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), zavádí se institut tzv. e Neschopenky. Proces u DPN bude probíhat v elektronické formě, tj. ošetřující lékař bude rozhodnutí vzniku a ukončení DPN provádět pouze elektronicky. Pojištěnci bude vystavovat v listinné podobě jen průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Zaměstnavatel bude přílohu k žádosti o nemocenské při nemoci trvající více jak 14 dní odesílat jen elektronicky. Nově se na příloze bude uvádět informace, jakým způsobem je zaměstnanci vyplácena mzda (zda v hotovosti či převodem na účet). Zaměstnavateli budou na jeho žádost orgány nemocenského pojištění elektronicky sdělovány informace o DPN jeho zaměstnanců.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

 

Autor: Fučík & partneři