Za příležitostný prodej alkoholu hrozí pokuta až osm set tisíc korun

Publikováno:
8. září 2022
Obor:

Celní úřad vydal upozornění týkající se příležitostného prodeje alkoholu na veřejně přístupných akcích. Příležitostný prodej alkoholu je možný pouze na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobných akcích. Pořadatel akce však musí podat o tomto úmyslu hlášení celnímu úřadu, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje. Pokud by tak neučinil, hrozí mu pokuta až do výše 800 000 Kč nebo zákaz činnosti až 6 měsíců. Povinnost podat hlášení se týká především fyzických osob, spolků, sdružení, nadací, organizací, obcí i všech ostatních pořadatelů akcí, kteří u takové příležitosti chtějí prodávat alkoholické nápoje a lihoviny. Pozor si dejte také při pořádání veřejnosti přístupných sportovních akcí, na kterých je možné v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující maximálně 4,3 % objemová ethanolu a víno. 

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková