Výroční zpráva pro oblast daní 2021

Publikováno:
2. červen 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Na oficiálních webových stránkách Evropské Unie byla zveřejněna výroční zpráva zhodnocující vývoj daňových systémů v jednotlivých členských státech (Annual Report on Taxation 2021). Státy EU si dle této zprávy plně uvědomují, že daňové systémy je nutno měnit tak, aby odrážely strukturální změny ve společnosti a ekonomice jako celku. Digitalizace, udržitelný rozvoj, globalizace a stárnutí populace mají velký vliv na společný evropský trh. Ekonomiky členských států byly navíc v poslední době drtivě zasaženy pandemií Covid-19. Evropská komise stanovila hlavní priority, které mají napomoci oživení ekonomiky EU a udržení konkurenceschopnosti na světových trzích. Mezi tyto priority v daňové oblasti patří:

  • Podpora inovací a produktivity, tak aby byla ekonomika EU připravená čelit novým digitálním a globálním výzvám;
  • Environmentální ekonomie, udržitelný rozvoj (přechod ze zdanění práce na environmentální daně) a veřejné zdraví (zdanění tabáku, alkoholu a slazených nápojů);
  • Boj s daňovými úniky, podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem;
  • Sociální spravedlnost (zavedení progresivního zdanění) a prosperita společnosti.

Na základě výše uvedených priorit jsou ve výroční zprávě navrženy potenciální kroky vedoucí k reformám daňových systémů jednotlivých států EU.

Autor: Grant Thornton Czech Republic