Výdajové „paušály“ se nezvýší

Publikováno:
24. září 2018
Obor:

Ve středu 12. 9. 2018 vláda projednávala možné zvýšení paušálních výdajů, které  by mohly využívat daňové subjekty, které mají příjmy ze samostatné činnosti dle §7, a to již pro zdaňovací období roku 2018. Jelikož návrh poslanecká sněmovna zamítla, zůstává možnost uplatnění výdajů ve zdaňovacím období pro rok 2018, pouze ve výši odpovídající příjmům v hodnotě jednoho miliónu korun (viz tabulka níže).

výdaj v %

Druh příjmu

maximální limit (2018)

*maximální limit (2017)

80%

 z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného

800 000 Kč

1 600 000 Kč

60%

 z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky

600 000 Kč

1 200 000 Kč

30%

z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku

300 000 Kč

600 000 Kč

40%

 z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6

400 000 Kč

800 000 Kč

* Maximální limity, které byly uvedeny v návrhu zákona zamítnutém dne 12.9.2018

Autor: Veronika Džalavjan

Autor: Fučík & partneři