Vratky DPH z jiných členských států EU

Publikováno:
11. září 2020
Obor:

Pokud jste v roce 2019 zaplatili v ceně nakoupeného zboží či služby místní DPH v některé ze zemí EU a pokud taková plnění použijete pro své podnikání, pak máte nárok žádat o její vrácení.

Dovolujeme si Vás informovat, že 30. září 2020 uplyne lhůta pro podání žádosti  o  vrácení  DPH  zaplacené  za  zboží a služby v jiných členských státech v roce 2019. Nejčastějším případem jsou faktury za hotely, vstupné na kongresy, výstavy, veletrhy, pohonné hmoty apod.

O vrácení DPH může požádat každý český plátce DPH, který nemá ve státě vrácení sídlo ani provozovnu pro účely DPH. Členské státy vrací DPH zaplacenou za zboží a služby, které český plátce použije pro svou ekonomickou činnost. Podmínky pro nárokování DPH jsou ob- dobné jako v případě nárokování DPH v českém daňovém přiznání.

Žádost je nutno podat v České republice elektronicky prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. Žádost musí být podepsána elektronickým podpisem, příp. můžete k podání žádosti zplnomocnit daňového poradce, který žádost podá za Vás.

Systém funguje samozřejmě i recipročně: o českou DPH mohou žádat plátci DPH z jiných členských států, kteří u nás přespí či nakoupí pohonné hmoty.

Na vrácení daně podnikatelé často zapomínají, např. o českou DPH mohou požádat plátci DPH se sídlem v jiných členských státech i v případě, že jsou v ČR registrováni jako identifikovaná osoba.

S přípravou žádosti o vrácení DPH z jiných členských států Vám budeme rádi nápomocní. V případě zájmu prosím kontaktujte svého daňového poradce.

Autor: Grant Thornton Czech Republic, Adam Pinďák