Valorizace kompenzací náhrad výdělku u pracovních úrazů

Dne 18. 5. 2022 vláda rozhodla o valorizaci kompenzací, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání. Pro výpočet náhrad hraje roli jak průměrný výdělek, tak i výše vyplácených důchodů, z toho důvodu je nutné zvýšit průměrné výdělky, podle kterých se zmíněné náhrady počítají.

Náhradám za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání bude nově zaměstnancům příslušet kompenzace zvýšená o 8,2 %. 

To samé platí u náhrad nákladů na výživu pozůstalých, kterým také přísluší nově zvýšená kompenzace o 8,2 %. 

Zvýšené kompenzace se nebudou týkat osob, kterým vznikne nárok na náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu pozůstalých při vzniku nároku na tyto kompenzace po 31. prosinci 2022.  Nařízení vlády nabyde účinnosti 1. června 2022. 

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč