Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí

Publikováno:
20. září 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

V roce 2016 skončil II. pilíř důchodového spoření a v roce 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na finanční úřady. Finanční správa upozorňuje, že si bývalí účastníci důchodového spoření mohou o vyplacení svých nevyzvednutých úspor požádat u finančního úřadu.

K 31. 8. 2021 eviduje Finanční správa 1 296 účastníků důchodového spoření, kteří si o své prostředky dosud nepožádali (nevyplacené prostředky ve výši 8 404 760 Kč). Finanční správa může vyplatit nevyzvednuté prostředky z II. pilíře důchodového spoření (bývalému účastníkovi II. pilíře důchodového spoření) pouze na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u svého místně příslušného finančního úřadu. Vzor žádosti o vrácení přeplatku a bližší informace najdete zde.

Prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkům vyplaceny nejpozději do konce roku 2023. Poté budou dle finanční správy převedeny do státního rozpočtu.

 

Autor: Grant Thornton Czech Republic