Úřady od dubna poskytují příspěvek na dojíždění do práce

Od dubna některé kraje začaly poskytovat příspěvek na dojíždění do práce. Platí to pouze v pěti krajích, a to v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Tento příspěvek mohou dostat ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo ti kteří budou nebo byli hromadně propuštěni. Další podmínkou je mít podepsanou smlouvu u zaměstnavatele na déle než 12 měsíců nebo na dobu neurčitou. Příspěvek nedostanou ti, kteří bydlí ve stejné obci, ve které i pracují, nebo ti, kteří dojíždějí za prací do zahraničí. Podmínkou také je, že nesmí hrubá mzda přesáhnout průměrnou mzdu v NH za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku. Příspěvek bude vyplácen zpětně na základě pracovní smlouvy a výplatního listu. Maximální doba poskytnutí příspěvku je 1 rok, a to ve výši měsíčního příspěvku od 1000 Kč do 3500 Kč podle vzdálenosti.

Výše příspěvku podle vzdálenosti:

Dojezdová vzdálenost

Výše měsíčního příspěvku

do 10 km

bez nároku, v případě, že není spojení veřejnou dopravou 1 000 Kč

10 – 25 km

1 500 Kč

25 – 50 km

2 500 Kč

nad 50 km

3 500 Kč

zdroj: Úřad práce ČR

Autor: Fučík & partneři