Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a přiznání k dani silniční

Publikováno:
21. leden 2022
Obor:

V návaznosti na pandemii Covid-19 vydalo Ministerstvo financí ČR v minulém roce rozhodnutí, kterým prominulo příslušenství daně. Poplatníkům tedy bylo umožněno podat některá přiznání v prodlouženém termínu. Prominutí se týkalo i daně z nemovitých věcí a daně silniční. V roce 2022 však k prominutí příslušenství nedošlo. Z tohoto důvodu je nutné podat zmíněná přiznání ve standardním termínu, tedy do 31. ledna 2022. 
 
Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají především poplatníci, kteří v roce 2021 nově nabyli do svého vlastnictví zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku nebo pozemek. Pozor si dejte i v případě, kdy se u vašich nemovitostí změnily rozhodné skutečnosti pro stanovení daně. Mezi nejčastější změny patří prodej či darování vlastněných nemovitostí nebo jejich rekonstrukce, v rámci které byla provedena přístavba či nástavba. Daň z nemovitých věcí musí být zaplacena nejpozději 31. května 2022. Přesáhne-li vaše daň částku 5 000 Kč, můžete platbu daně rozdělit do dvou stejných splátek, které musí být zaplaceny do 31. května a 30. listopadu 2022.

Přiznání k dani silniční musí podat všechny právnické nebo fyzické osoby, které jsou jako provozovatelé zapsány v technickém průkazu vozidla. Další podmínkou je registrace vozidla v ČR a jeho využití k podnikání. To se netýká nákladních automobilů a jejich přípojných vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, které podléhají silniční dani i pokud nejsou používány. Pokud tedy vlastníte vozidlo splňující zmíněné podmínky, popřípadě jste jeho provozovatelem, musíte podat přiznání k dani silniční vždy, tedy i v případě, že jste stejné přiznání podali již v minulých letech. Pondělí 31. ledna 2022 je zároveň i posledním dnem pro zaplacení silniční daně, v průběhu roku se vás dále může týkat zálohová povinnost.

V případě, že si při sestavování výše uvedených přiznání nejste něčím jisti, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.

Autor: Lukáš Pflug