Státní dluhopisy i pro fyzické osoby

Publikováno:
20. květen 2010
Obor:

Ve třetím čtení 16.4.2010 poslanci schválili a poslali do senátu zákony potřebné k vydání prvního balíku státních desetiletých dluhopisů pro fyzické osoby. Tímto krokem vzniká nová možnost pro financování státního dluhu. Státní dluhopisy pro fyzické osoby mají být konkurence schopné ostatním finančním produktům např. termínovaným vkladům na trhu a mají tak přilákat investory z řad občanů. V současné době je pro fyzické osoby velmi obtížné investovat do dluhopisů, neboť nominální hodnota dluhopisů je vysoká, proto je mohou kupovat jen velcí investoři a banky. Dluhopis je cenný papír, který oproti akciím zajišťuje majiteli předem stanovení finanční obnos stanovený úrokovou sazbou, státní dluhopis je navíc méně rizikový oproti dluhopisům emitovaným soukromým sektorem.

Po podepsání zákona prezidentem a vypsání výběrového řízení na tendr, bude moci fyzická osoba koupit dluhopisy v celkové nominální hodnotě až 10 mil. Kč. V současné době zatím není jasné, jak vysoká emisní hodnota státních dluhopisů bude. O koupi státních dluhopisů se uvažuje přes internet nebo na pobočkách Českých pošt a koupit státní dluhopis budou moci nejen občané České republiky, ale i občané jiných zemí. Stát nebude od fyzických osob zpětně dluhopisy odkupovat dříve než po 10-ti letech, protože by musel vyčlenit pohotovostní rezervu pro jejich výplatu. Pokud majitel státního dluhopisu bude finanční prostředky potřebovat dříve, může s ním obchodovat na sekundárním trhu ovšem s rizikem získání méně peněz. Výnos na desetiletých dluhopisech bude stanoven dle tržních sazeb, za které je nakupují banky a jiné instituce, a stejný by měl zůstat po celou dobu. Nyní se pohybuje kolem 3,6 procenta ročně, což může být výhodnější než u jiných produktů. Také musíme vzít v úvahu vyhlašování úrokových sazeb Česko národní bankou, která může výrazně ovlivnit její výši. Současný trend je pokles úrokových sazeb, což nyní může být výhodné pro majitele dluhopisů, ale ve výhledu 10-ti let může výrazně úroková sazba růst, přitom u státního dluhopisu bude stále pevné úročení stanovené při emisi a pro majitele dluhopisu bude jeho držba spíše nevýhodná než při investici do jiných finančních produktů.

Velkou nevýhodou stáních dluhopisů je fakt, že úrokový příjem nebude osvobozen od daně z příjmů jako u jiných cenných papírů, kdy doba nabytí a převodu cenného papíru musí být minimálně 6 měsíců, ale poslanci státní dluhopisy zatížili srážkovou daní ve výši 15 %. Tímto daňovým zatížením jsou postaveny státní dluhopisy na roveň termínovaných vkladů. Základem daně pro výpočet daně je úrokový výnos snížený o vyhlášenou prodejní cenu opce, čímž jsou myšleny náklady spojené s výkonem činností v souvislosti s řízením státní dluhu podle rozpočtových pravidel.

Další nevýhodou u státních dluhopisů je již výše zmíněný úrokový výnos snížený o náklady spojené s výkonem činností v souvislosti s řízením státního dluhu. U takto zdaněného výnosu může dojít k dodatečnému snížení o vypočítanou srážku v závislosti na délce držby tohoto dluhopisu, kdy tuto srážku vyhlásí ministerstvo financí a je příjmem státního rozpočtu. Nyní není jasné, jak mohou být vysoké celkové srážky související s držbou státního dluhopisu fyzickou osobou. Otázkou je, zda konečné náklady nebudou téměř ve výši úrokových výnosů a tím pádem zisk ze státního dluhopisu minimální či dokonce nulový a neodradí budoucí investory z řad občanů.

Nabízí se další otázka, jestli státní záruka bude opravdu zárukou zpětného odkupu státních dluhopisů v horizontu 10-ti let, pokud se podíváme na hrozby státních bankrotů v zemích Evropské unie.

Až teprve praxe ukáže, zda bude výhodné pro fyzické osoby kupovat a držet státní dluhopisy.

Autor: Fučík & partneři