Splatnost daně z nemovitých věcí

Publikováno:
26. květen 2020
Obor:

Prvního června 2020 uplyne lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (popř. lhůta pro úhradu její první splátky), avšak i na tuto daň se vzhledem k současným mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními proti koronaviru vztahuje možnost její pozdější úhrady za určitých okolností.

Dostal-li se poplatník do tíživé situace, je možno daň či splátku daně nepřevyšující 5.000,- Kč uhradit do 31. července 2020. Poplatníkovi sice bude vznikat nedoplatek na dani a „nabíhat“ úrok z prodlení, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento nedoplatek vymáhán.

Autor: Fučík & partneři