Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016

Publikováno:
13. květen 2016
Obor:

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila v souvislosti se zvýšením daňového zvýhodnění na druhé dítě z částky 15 804 Kč na částku 17 004 Kč ročně a na třetí a každé další dítě z částky 17 004 Kč na částku 20 604 Kč ročně Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016. Zde upřesňuje, že se toto zvýšení poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněna v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016.

Autor: Fučík & partneři