Schválen odklad elektronické evidence tržeb

Publikováno:
5. listopad 2020
Obor:

Legislativní proces týkající se senátního tisku č. 1056, který upravuje odklad povinnosti evidovat tržby v elektronické evidenci tržeb, byl ukončen a zákon nabyl účinnosti 3. listopadu 2020. Povinnost evidovat tržby tak byla odložena, a to až do 31. prosince 2022. Odklad se netýká jenom subjektů patřících do třetí a čtvrté vlny EET, které doposud neměly povinnost tržby evidovat, ale i subjektů, kterým tato povinnost vznikla již v průběhu let 2016 a 2017.

Momentálně je budoucnost elektronické evidence tržeb nejasná. K jejímu náběhu dojde až po následujících volbách do Poslanecké sněmovny a je tak otázkou, jak se nové složení Poslanecké sněmovny k elektronické evidenci tržeb zachová.

Autor: Grant Thornton Czech Republic