Rozhovor s Marcelou Soukupovou

Publikováno:
8. prosinec 2017
Obor:

 

Říká: „Obchod je pro mne slušnost, zdvořilost a úsměv. To pro mne znamená i respekt k druhému.“

  • jednatelka a 100% majitelka společností HEROS GROUP s.r.o. a HEROS servis s.r.o.
  • v roce 2014, 2015,2016 se za společnost HEROS GROUP s.r.o. stala finalistkou soutěže Ocenění Českých Podnikatelek - OCP v kategorii malá společnost v obratu od 10 - 30 milionů
  • v roce 2017 se  za společnost HEROS servis s.r.o. také stala finalistkou Ocenění Českých podnikatelek - OCP, v kategorii malá společnost v obratu od 10- 30 milionů  

Osobní motivace:

Vím, že mít správný přístup k práci, je velmi důležité, a také radost z práce, která v motivaci v lecčems souvisí. Odměnou pro mne je spokojený tým lidí, s kterými já spolupracuji a kteří chtějí spolupracovat se mnou. Zároveň musím cítit, že je to vzájemné.

Co všechno nabízíte svým klientům?
Spektrum služeb pro naše klienty je velmi široké. Nabízíme například služby Security v oblasti technické ostrahy včetně provozu vlastního Dohledového centra pultu centrální ostrahy, dále služby Security fyzická ostraha objektů. Kromě toho máme i další služby, jako například služby úklidu včetně úklidového poradenství a služby kompaktního přenosového vozu v oblasti médií.

Jak vybíráte zaměstnance?

Naši zaměstnanci jsou přijímáni na základě osobního pohovoru s personalistou a složením státní zkoušky z oboru ostraha majetku a osob.

Jaké máte požadavky na zaměstnance?

Obecné požadavky na naše zaměstnance vyplývají z dané legislativy pro jednotlivé činnosti.  A jedním z hlavních kritérií v dnešní době je schopnost aktivně spolupracovat a přinášet nové myšlenky na všech pozicích naší společnosti.

Jak pracujete se zaměstnanci?

Vzdělávání, semináře a školení je jen základní linka práce s našimi pracovníky. Velmi důležitou součástí personální práce je každodenní komunikace, otevřenost a nalezení pochopení pro jejich vykonávanou práci. Pro mne to nejlepší, co pro naše lidi můžeme udělat - je rozumět jim.

Jak provádíte kontrolu zaměstnanců?

Kontrolu zaměstnanců jak v terénu u našich klientů, tak v administrativě máme nastavenou dnes již v rámci smart aplikací, prostřednictvím nich jsme schopni tzv. “vidět” pracovníka v terénu (online pochůzková činnost + foto a videa z místa posílaná v online čase na naše 24 hod Dohledové centrum, kde se tyto informace vyhodnocené sbíhají. Po dohodě s klientem je možné přistupovat z jeho strany do této aplikace.

Proč se pouštíte do inovací?

Inovace jsou pro nás velmi důležité a to pro další rozvoj a budoucnost firmy, díky inovacím zefektivňujeme celé provozní procesy a také zjednodušujeme administrativní práci našich lidí. Další důležitou inovací je smart aplikace TAMIGO  personálně - provozní systém, ve kterém navazujeme velmi rychlou komunikaci s našimi pracovníky a tím získáváme celkově denní přehled o měsíční docházce daného pracovníka včetně přehledu o efektivním využívání jeho pracovní doby. TAMIGO se  stalo každodenní součástí našeho firemního života a rozvíjí. Přidaná hodnota aplikace TAMIGO je online provázanost s externí firmou,  která nám zpracovává takto připravené výstupy přímo do zpracování mezd. Tím se velmi zkracuje čas strávený předáváním podkladů ke mzdám a vše probíhá v elektronické verzi. Naši pracovníci si na tuto aplikaci z důvodu rychlosti, a protože jim také spoří jejich čas.   
Koncem roku plánujeme přechod i na online účetnictví ve spolupráci s profesionály v svém oboru, které v současné době již ve zjednodušené verzi provozujeme.

Jaká jsou specifika vaší práce s lidmi?

Specifika naší práce s lidmi je v přístupu ve vzdělávání. Chceme mít lidí vzdělané po profesní stránce, aby jim i získané informace byli užitečné v jejich osobním životě. A naše osobní věnování péče se jim, pak přináší pozitivní reakce při běžné pracovní spolupráci.

Kolik personalistů zajišťuje výběr nových pracovníků?

Personalisté v naší firmě jsme všichni lidé na vedoucích místech a to v počtu 5 lidí. Personalista, který provádí předvýběry,  osobní pohovory  a zpracovává personální agendu, je jeden.

Co děláte jinak, že máte úspěch?

Úspěch máme proto,  že opravdu děláme věci jinak - jsme rádcem, pomocníkem v některých případech i vrbou nejenom pro naše klienty, ale i pro naše pracovníky. Náš osobní přístup je profesionální a zároveň i lidský. Snažíme se dívat na věci z jiného úhlu pohledu, pokud to jen trochu jde.

Jaké výhody poskytujete zaměstnancům? Jak se díváte na benefity pro zaměstnance?

Jakékoliv benefity pro zaměstnance jsou vždy příjemným bonusem z mého pohledu. Bonusy máme vždy definované k jednotlivým profesím.

Jak se díváte na fluktuaci? (co je fluktuace, co není fluktuace…)

Fluktuace ve firmě je přirozenou součástí, pokud je držena na přijatelné úrovni pro danou firmu. Bez této přirození fluktuace se stává firma konzervativní a neučí se moc reagovat na vnější okolí. Přirozenou fluktuací se firma obohacuje o názory přinesené zvenčí a jiný úhel pohledu na věci kolem ní, ale i uvnitř.

Kolik má vaše společnost zaměstnanců?

Naše skupina firem, kterou jako rodina ovládáme, má přibližně 200 zaměstnanců.

Přec jenom, vaše společnost je specifická v tom, že zajišťujete zabezpečení a ostrahu. Vzpomínáte si na nějaké vypjaté situace?

Při ostraze majetku a osob je nejdůležitější to, aby klient ve Vás měl důvěru, že se může na Vás spolehnout a být v klidu třeba úplně na jiném místě na světě. Vypjaté situace jsou při napadení pachatele objektu a koordinace ostrahy či výjezdových jednotek naším Dohledovým centrem na místě tak, aby se vše obešlo bez zranění či újmy na životě. Spolupracujeme při “ostrých” výjezdech se státní Policií ČR i Městskými policiemi v daném místě, aby se zamezilo větším škodám a větší bezpečnosti našich pracovníků.

Máte v portfoliu významné objekty?

V našem portfoliu významných objektů v rámci ostrahy jsou jak menší firmy, občané tak i velké významné společnosti. Mezi malé i velké společnosti, které to s námi už “táhnou” víc jak 20 let, patří Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Povodí Ohře státní podnik, H-REKULTIVACE, a.s.,   ZEPPELLIN CZ s.r.o. a mnoho dalších.

Můžete nabídnou nějakou službu mě, jako jedinci? Ochráníte mi dům nebo vozidlo?

Služby technické ostrahy s napojením na pult centrální ochrany (PCO) včetně služby kamerového systému může využít i občan jako jedinec. Na PCO Vám můžeme připojit  byt, dům, zahradu, auto a vy si můžete sledovat chráněny objekt i za pomoci mobilní aplikace online.

Jak se připravujete na blížící se vánoční svátky?

Po hektickém pracovním roce chceme nadcházející svátky strávit v klidu a s rodinou.

Co je pro vás v životě důležité?

Pro mě je v životě důležitá rodina a lidé, se kterými se denně ve své práci potkávám a jsme schopni spolu diskutovat, plánovat a rozvíjet naše činnosti. Jsem ráda, když mohu pomoc a poradit, jak na jednotlivé věci nahlížet jinak a ze všeho se nezbláznit.

 

Mercedes Wimmerová

Autor: Grant Thornton Czech Republic