Roční zúčtování daně

Publikováno:
12. únor 2019
Obor:

Roční zúčtování daně za rok 2018 („RZD“) provede zaměstnavatel zaměstnanci, který:

  • podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
  • nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů
  • zažádal do 15. 2. 2019 o provedení RZD

Povinnost podat si samostatně daňové přiznání mají zejména poplatníci:

  • jejichž roční příjem přesáhl částku 1 438 992 Kč (pro rok 2018), která je hranicí pro solidární zvýšení daně
  • kteří mají příjmy ze závislé činnosti, pokud jsou od více zaměstnavatelů souběžně (a podléhají zálohové dani)
  • kteří mají ještě jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč, které nejsou od daně osvobozené nebo nepodléhají srážkové dani, např. ze samostatné činnosti, nájmu, kapitálové příjmy či ostatní příjmy

K žádosti o RZD by měl zaměstnanec doložit především následující přílohy:

  • potvrzení o zdanitelných příjmech od všech předchozích zaměstnavatelů, u kterých byl zaměstnán v roce 2018, případně informaci o činnosti do nástupu ke svému poslednímu zaměstnavateli, např. doklad o evidenci na úřadu práce
  • podklady prokazující nárok na požadované slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné části základu daně
Autor: Fučík & partneři