Režim DPH u benefitních karet (poukazů)

Publikováno:
4. březen 2020
Obor:

Během zasedání Koordinačního výboru ze dne 29.1.2020 došlo ke shodě Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) na druhu režimu DPH u benefitních karet. Držiteli tato karta umožňuje po jejím předložení získat předem vymezená uskutečnění od předem určených poskytovatelů. Držitel karty si faktická plnění a jejich dodavatele vybírá sám.

Benefitní karta znamená pro zaměstnance ve většině případů nepeněžní součást odměny. Benefitní karty mohou být využívány např. na pohybové a relaxační aktivity.

GFŘ se ztotožňuje s názorem Komory a spatřuje benefitní karty za poukazy ve významu § 15 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., přestože se nejedná o listinnou (papírovou) podobu poukazu. 

Podle typu plnění se poukazy rozlišují na:

  • jednoúčelové (pro účely daně z přidané hodnoty se tímto rozumí poukaz, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, známy alespoň tyto údaje: a) sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně; b) místo plnění
  • víceúčelové (pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz)

Zástupci Komory posoudili následující vzorové situace – 1) benefitní karta je určena k získání pouze jednoho typu plnění; 2) benefitní karta slouží jako prostředek k platbě; 3) benefitní karta představuje právo čerpat plnění od jednotlivých poskytovatelů.

Autor: Fučík & partneři