Revoluce v dovolené od 01. 01. 2021

Jednu z oblastí, do kterých významně zasáhla novela zákoníku práce, představuje dovolená. Změny v dovolené nabydou účinnosti k 1. lednu 2021. Na chystané novinky se však musí připravit s předstihem každý zaměstnavatel – bude totiž mimo jiné nezbytné aktualizovat mzdové systémy a upravit v nich výpočty dovolených.

Co bude od nového roku jinak?

Nová koncepce počítání dovolené:

 • Výše nároku na dovolenou odvozená od odpracované týdenní pracovní doby (tj. stanovené týdenní pracovní doby nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby) - výměra dovolené v hodinách namísto dnů.
 • Nárok na dovolenou za kalendářní rok pro zaměstnanec, který v pracovním poměru k témuž zaměstnavateli konal v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby.
 • Délka dovolené určena jako délka stanovené či kratší týdenní pracovní doby, jež se vynásobí výměrou dovolené – např.:
  • 40 (týdenní pracovní doba) x 5 (výměra dovolené v týdnech) = 200 hodin;
  • 30 (sjednaná kratší pracovní doba) x 5 (výměra dovolené v týdnech) = 150 hodin.

Změna dovolené při změně týdenní pracovní doby

 • Poměrně se změní také délka jeho dovolené. Např. pokud má zaměstnanec od 1.1.2021 do 31.5.2021 kratší týdenní pracovní dobu 30 hodin a od 1.6.2021 do 31.12.2021 stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin a dovolenou 5 týdnů:
  • Období 1.1.2021 – 31.5.2021: 30 (týdenní pracovní doba) / 52 (pracovní týdny za rok) = 0,576 x 22 (počet odpracovaných pracovních týdnů s danou týdenní pracovní dobou) = 12,672 x 5 (počet týdnů dovolené) = 63,36;
  • Období 1.6.2021 – 31.12.2021: 40 (týdenní pracovní doba) / 52 (pracovní týdny za rok) = 0,769 x 30 (počet odpracovaných pracovních týdnů s danou týdenní pracovní dobou) = 23,07 x 5 (počet týdnů dovolené) = 115,35;
  • Celkem za rok 2021 dovolené: 63,36 + 115,35 = 178,71 (zaokrouhleno na celé hodiny nahoru na 179 hodin).

Poměrná část dovolené

 • Při neodpracování 52 pracovních týdnů u jednoho zaměstnavatele nevzniká nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale nárok na poměrnou část dovolené. Za každou odpracovanou týdenní dobu náleží 1/52 týdenní pracovní doby vynásobená výměrou dovolené. Pokud zaměstnanec odpracoval 14 týdnů stanovenou týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin při výměře dovolené 4 týdny:
  • 40 (týdenní pracovní doba) / 52 (pracovní týdny za rok) x 14 (počet odpracovaných týdnů pracovní doby) x 4 (počet týdnů dovolené) = 43,07 (zaokrouhleno na celé hodiny nahoru na 44 hodin).
 • Při odpracování méně než 4 týdnů pracovní doby nárok na dovolenou nevzniká vůbec.

K jakým dalším změnám došlo?

 • Dále došlo např. ke změnám ve vztahu k:
  • právní úpravě dopadající na situace, kdy zaměstnanec odpracuje v jednom kalendářním roce více než 52násobků stanovené či kratší týdenní pracovní doby z důvodu rozložení směn;
  • dodatkové dovolené;
  • krácení dovolené;
  • uznávání překážek v práci jako výkonu práce;
  • převedení části dovolené do následujícího roku.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně nové právní úpravy dovolené se na nás neváhejte obrátit pro bližší informace. Rádi s Vámi budeme vše diskutovat.

GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

Autor: Veronika Odrobinová, Martina Šumavská