Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění

Dne 31. 10. 2022 byly ve Sbírce zákonů pod č. 319/2022 Sb. pro rok 2023 publikovány pro účely nemocenského pojištění nové výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu.

Výše první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu bude činit 1.345 Kč, výše druhé pak 2.017 Kč a třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu bude 4.033 Kč.

Dále pak bylo MPSV zveřejněno sdělení o změně částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, která pro rok 2023 činí 4.000 Kč.

Autor: Roman Burnus, Anna Beránková

Autor: Roman Burnus, Anna Beránková