Prominutí DPH u respirátorů, testů a očkovacích látek

Publikováno:
9. únor 2021
Autor:
  • Jana Shumakova
  • Michal Kočan
Obor:

Dne 16. prosince 2020 vláda schválila dočasné prominutí daně z přidané hodnoty, které potrvá do 31. prosince 2022 na:

  • diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a
  • očkovací látky proti onemocnění COVID-19.

V případě očkovacích látek se prominutí daně z přidané hodnoty vztahuje pouze na dodání očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené Evropskou komisí nebo příslušným členským státem.

Pokud se jedná o diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID-19, pak se jedná o prostředky, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Detailní informace k rozhodnutí najdete ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí 35/2020 ze dne 16. prosince 2020 a v Informaci Generálního finančního ředitelství.

Dále dne 1. února 2021 vláda schválila dočasné prominutí daně z přidané hodnoty na respirátory třídy FFP2 a vyšší, pokud se prodej těchto respirátorů uskuteční v období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021. Rozhodnutí o prominutí daně se vztahuje na filtrační polomasky či respirátory a na respirátory (vždy bez výdechového ventilu), které jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí.

Prominutí daně se tak nevztahuje na zdravotnické obličejové masky a dále ani na obličejové masky pro veřejnost, tzv. „komunitní roušky“, které zahrnují různé formy podomácku ušitých roušek nebo komerčních roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je papír.

Plátce je oprávněn k odpočtu daně zaplacené na vstupu z přijatých zdanitelných plnění (spojené např. s výrobou, dopravou, prodejem respirátorů apod.), které použil nebo použije pro účely dodání respirátorů. Pokud plátce na daňovém dokladu uvede daň na výstupu, jež je tímto rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat, přičemž příjemce tohoto zboží si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je oprávněn takto přiznanou daň na výstupu opravit.

Detailní informace k rozhodnutí najdete v aktuálním Finančním zpravodaji Ministerstva financí 8/2021 ze dne 1. února 2021 a v Informaci Generálního finančního ředitelství. Pokud toto téma aktuálně řešíte, rádi vám pomůžeme se správným nastavením režimu DPH u výše uvedených prostředků.

Autor: Jana Shumakova, Michal Kočan