Projekt ke zlepšení komunikace s daňovými subjekty

Publikováno:
27. srpen 2020
Obor:

Jedná se o opětovné spuštění projektu ke zlepšení komunikace s daňovými subjekty, který byl pod vlivem pandemie COVID-19  pozastaven v březnu 2020.

Evropská komise ve spolupráci s finančními správami zahájila řízení projektu, který měl na základě moderních poznatků z behaviorální ekonomie a psychologie zefektivnit komunikaci s daňovými subjekty.

Cílem připravovaného projektu je v první řadě zlepšení komunikace s daňovými subjekty, a to cestou minimalizace represivní komunikace. Finanční správa věří, že spuštěním projektu získá cenné poznatky pro tvorbu budoucí komunikační strategie.

Podstatou projektu behaviorální analýzy je vytvoření typově odlišných vyrozumění o nezaplacené dani, než tomu bylo doposud. Po získání výsledných dat bude odbornými konzultanty vyhodnoceno, jak jednotlivé subjekty reagovaly na odlišné typy vyrozumění. Finanční správa na základě těchto výsledků provede kroky pro tvorbu budoucí komunikační strategie.

Obdobné projekty úspěšně proběhly v řadě evropských zemí a tímto přístupem se zvýšil počet dobrovolných plateb, který vedl ke snížení objemu vymáhaných nedoplatků, zlepšil se komfort daňových subjektů a v konečném důsledku i jejich platební morálka.

Autor: Fučík & partneři