Přivýdělek v předčasném důchodu

Odejdete do předčasného důchodu a budete si chtít přivydělat. Musíte platit sociální pojištění?

Až do dosažení důchodového věku si můžete přivydělat pouze tolik, aby Váš výdělek nezakládal účast na důchodovém, resp. nemocenském pojištění. Můžete tedy pracovat v rámci zaměstnání tzv. malého rozsahu, např. dohody o pracovní činnosti, kdy měsíční částka sjednané odměny nesmí překročit 2 499,- Kč, nebo na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou max. 10 000,- Kč. Obdobně to platí také pro OSVČ vykonávající tzv. vedlejší činnost, kteří nedosáhli rozhodné částky pro účast na pojištění. V roce 2018 se jedná o 71 950,- Kč. V opačném případě by bylo nutné výplatu předčasného starobního důchodu přerušit.

Vznik účasti na nemocenském (a potažmo důchodovém pojištění) je nutné oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení a ta výplatu důchodu dočasně zastaví. Po ukončení dané činnosti nebo po dosažení důchodového věku je třeba si o obnovení výplaty znovu požádat.

Autor: Fučík & partneři