Povolení k trvalému pobytu a podvodné jednání

Na základě § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců „Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže […] b) cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, […]“.

Výkladem tohoto ustanovení se nedávno zabýval také Nejvyšší správní soud, který ve svém rozsudku potvrdil, že zrušit platnost povolení k trvalému pobytu podle uvedeného ustanovení je možné pouze tehdy, pokud je přítomen také aspekt podvodného jednání. Tento požadavek na „podvodné jednání“ však nutně neznamená, že při získání trvalého pobytu byl spáchán trestný čin „podvodu“ splňující znaky obsažené v trestním zákoníku.

Podvodným jednáním totiž může být například také předložení osvědčení o znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, které prokazuje úspěšné složení zkoušky, přestože zkouška úspěšně složena nebyla a cizinec si musel být vědom, že při zkoušce neuspěl.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Autor: Fučík & partneři