Povolení k nabytí elektřiny bez daně: Mají zahraniční obchodníci povinnost zřizovat odštěpný závod?

Publikováno:
16. listopad 2021
Obor:

Nejvyšší správní soud rozhodl, že zahraniční osoby z jiných členských států EU žádající o povolení k nabytí elektřiny bez daně, nemusí dokládat celní správě výpis z českého obchodního rejstříku.

V příslušných předpisech je uvedeno, že v rámci návrhu vydání povolení k nabytí elektřiny bez daně je mj. potřeba doložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis z jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatelem zahraniční osoba. Dosud celní úřady při vydání povolení neuznávaly výpis z veřejného rejstříku vydaného úřady v jiných členských státech EU. Zahraniční obchodníci proto museli získat výpis z českého obchodního rejstříku, což fakticky vedlo k nutnosti zřídit v České republice odštěpný závod.

Nejvyšší správní soud určil, že výpis z jiného obchodního rejstříku je v případě zahraniční společnosti rovnocennou variantou k výpisu z českého obchodního rejstříku. Rovněž uznání oprávnění k podnikání v obchodu s elektřinou vydané jiným členským státem je ekvivalentem českému oprávnění. V důsledku rozhodnutí soudu tak odpadá potřeba zřídit odštěpný závod a doložit výpis z českého obchodního rejstříku za účelem získání povolení k nabytí elektřiny bez daně. 

S ohledem na obdobná ustanovení týkající se povolení k nabytí plynu bez daně, lze stejné závěry očekávat i u zahraničních obchodníků s plynem.

Autor: Lukáš Pflug, Tereza Horáková