Osvobození od DPH u služeb souvisejících s vývozem a dovozem zboží od 1. 3. 2018

Publikováno:
9. březen 2018
Obor:

Finanční správa zveřejnila v lednu letošního roku informaci k uplatnění osvobození od DPH u přepravy a dalších souvisejících služeb při vývozu a dovozu zboží.

Od 1. 3. 2018 došlo vydáním uvedené informace ke změně správní praxe pro uplatnění osvobození u služeb, které jsou přímo vázané na vývoz zboží (zejména doprava). U těchto služeb je nyní možné uplatnit osvobození při poskytnutí služby přímo vývozci a nikoliv např. spedici, u které proběhla objednávka přepravy zboží.

Dle informace Finanční správy u služeb souvisejících s dovozem platí pro osvobození také podmínka přímé souvislosti s daným dovozem zboží. Za situace, kdy je cena služeb, které souvisejí s dovozem, zahrnuta do základu daně při dovozu, je nadále možné osvobození uplatnit.

Autor: Fučík & partneři