Novela zákoníku práce - dohody

Už od příštího roku by mělo dojít k řadě změn v zákoníku práce. Změnit by se mimo jiné měla pravidla u dohod konaných mimo pracovní poměr (tedy u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti). Změny by se měly týkat hlavně: ochrany odměny, zavedení evidence odpracované doby, garance dob odpočinku, maximálního rozsahu práce, nároku na dovolenou aj.

Autor: Fučík & partneři