Novela zákona o silniční dopravě

Od 1. srpna 2022 se nově neuplatní některá ustanovení zákoníku práce (dále „ZP“), a to u řidičů v mezinárodní silniční dopravě. Jedná se o omezení některých pracovněprávních standardů u řidičů, kteří byli svým zaměstnavatelem vysláni z jiného státu EU do České republiky.

Na základě novely se u řidičů neuplatní § 319 ZP. Jedná se o ustanovení týkající se minimální délky dovolené, maximální délky pracovní doby a minimální mzdy podle ZP. Uvedená ustanovení se nevztahují na řidiče, které jejich zaměstnavatel (dopravce z jiného členského státu) vyslal k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území ČR. Dále mají možnost vyhnout se použití zmíněného paragrafu dopravci, jejichž řidiči provádí některý z vymezených typů přepravy.

Za vymezené typy přepravy rozumíme, provádí-li řidič výlučně bilaterální silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby, linkovou, příležitostnou osobní nebo mezinárodní kyvadlovou dopravu. Tedy přepravy, kde výchozí a cílové místo leží na území dvou států a zároveň v jednom z nich je dopravce usazen.

Dále se jedná o dopravu, při níž je provedena takzvaná doplňková činnost. ČR tak není výchozím ani cílovým místem přepravy, ale dojde v ní k nakládce nebo vykládce zboží nebo výstupu cestujících. Aby šlo o doplňkovou činnost, musí při nákladní dopravě do cílového místa provést dopravce alespoň 1 doplňkovou činnost, případně při návratu do výchozího místa může provést alespoň 2 doplňkové činnosti. Tato výjimka má časové omezení a to do 2. srpna 2023. Poté budou moci doplňkové činnosti provádět pouze řidiči, jejichž vozidla budou vybavena inteligentními tachografy.

ZP v plném znění se na řidiče bude nadále vztahovat, pokud budou provádět tzv. třetizemní dopravu anebo kabotáž. Jedná se o přepravu zvířat, věcí nebo osob v rámci státu, do kterého byl vyslán anebo mezi 2 státy, ve kterých nemá sídlo. V takové situaci se uplatní stejné podmínky jako u zaměstnanců českých zaměstnavatelů.

Odpovědnost za dodržování těchto pravidel má Policie ČR, která může od řidiče vyžadovat předložení dokladů, které prokáží provedení přepravy v rámci mezinárodní silniční dopravy a záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová