Novela zákona o evidenci tržeb

Publikováno:
10. září 2018
Obor:

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o evidenci tržeb, který se bude ve Sněmovně projednávat 11. září 2018. Novela zákona přináší změny, které by měly odstartovat v různých termínech. Nejpozději 7. měsíc po vyhlášení zákona nabudou právní účinnosti paragrafy, které odstartují 3. a 4. fázi EET. Tyto fáze se týkají například lékařů, právníků, účetních, řemeslníků.

Ve stejném termínu nabude účinnosti i část zákona novelizující zákon o DPH, ve které nastanou změny ve druhé snížené sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 10 %, kam budou nově zařazené vybrané služby a zboží. Mezi služby by měla nyní spadat například úprava
a rozvod vody prostřednictvím sítí; domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany; drobné opravy jízdních kol, obuvi a kožených výrobků; kadeřnické a holičské služby atd. Zboží, které bude podléhat 10 % sazbě DPH, bude pitná voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu. 7. měsíc po vyhlášení zákona nabudou účinnosti také ustanovení upravující evidenci tržeb v nově zaváděném zvláštním režimu, tzv. offline režimu. Podnikatel musí splňovat podmínky stanovené zákonem, aby tuto evidenci mohl využívat.

Nejpozději 4. měsíc po vyhlášení zákona bude ten, kdo bude chtít požádat o zvláštní režim, muset doložit, že splňuje podmínky stanovené zákonem.

K dalším změnám dojde 1. měsíc po vyhlášení zákona. Mezi změnami bude například rozšíření výjimek z povinnosti evidence tržeb pro zrakově postižené osoby nebo pro tržby z hazardních her a tržby z obchodní letecké dopravy.

Kdy přesně by měly novinky začít platit, není prozatím jasné. Vzhledem k délce legislativního procesu se dá očekávat, že ke schválení novely nedojde dříve než v první části příštího roku.

Autor: Fučík & partneři