Nové růžové formuláře

Publikováno:
26. říjen 2018
Obor:

Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne 24. 10. 2018 tiskopis 25 5457/B – vzor č. 1. Jedná se o Žádost o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění, a to ve formátu pdf, xml (xsd) a také jako interaktivní tiskopis.

Zveřejněný tiskopis se poprvé využije za zdaňovací období roku 2018 a využijí ho zaměstnanci, kteří žádají svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Zároveň byl také zveřejněn tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2019 – tiskopis 25 5457 – vzor č. 26.

Tiskopisy budou dostupné také v listinné podobě na finančních úřadech, a to ve druhé polovině prosince 2018.

Nadále však lze využít také tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 25, případně vzory předchozí, u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou.

Autor: Martina Hofmanová