„Nezabavitelná částka“ NS sjednotil výklad tohoto pojmu

Publikováno:
8. září 2022
Obor:

Na začátku každého roku se aktualizují normativní měsíční náklady na bydlení. Vzhledem k stoupajícím cenám energií byly v roce 2022 navýšeny dokonce již třikrát. Zákon však nejasně stanovil, zda zvýšená částka normativních nákladů na bydlení bude použita i pro jiné účely, než pro stanovení výše příspěvku na bydlení tak, jak to předpokládá § 26a zákona o státní sociální podpoře.

Výše normativních nákladů na bydlení hraje roli také při výpočtu nezabavitelné částky v exekučních a insolvenčních řízeních. Některé insolvenční soudy však vydaly opatření, dle kterých se nezabavitelná částka pro účely výpočtu splátky v oddlužení nezvyšuje o navýšení dle § 26a zákona o státní sociální podpoře. Tím argumentovali někteří exekutoři i přes to, že taková opatření jsou závazná pouze pro insolvenční řízení probíhající u daných soudů.

Zaměstnavatelé si tak nemohli být jistí, zda postupovat za předpokladu, že úmyslem zákonodárce bylo zvýšení nezabavitelné částky i pro exekuční řízení, nebo se poddat vybízení exekutorů k opačnému postoji. 

V červnu 2022 vydal Nejvyšší soud stanovisko spis.  zn. Cpjn 202/2022, ve kterém uvedl, že navýšení má být použito nejen pro výpočet příspěvku na bydlení, ale také pro výpočet nezabavitelné částky v exekučních i insolvenčních řízeních. Další pozitivní změny pocítí osoby v exekuci i díky zvýšení životního minima, které od 1. 7. 2022 odpovídá částce 4 620 Kč.

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová