Nevidomí a hluchoslepí nemusí zatím používat EET

Publikováno:
23. červen 2017
Autor:
Obor:

Podle informací na vládních internetových stránkách nebudou muset nevidomé a hluchoslepé osoby používat EET. Úřad vlády poslal materiál formou nařízení do mezirezortního připomínkového řízení. 

Dokumenty odkazují na odhady Národní rady osob se zdravotním postižením a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, že se jedná o tisíc až dva tisíce osob, což činí přibližně půl procenta z celkového počtu podnikatelů

Nový ministr financí to komentoval slovy: Toto rozhodnutí považuji za naprosto rozumné, jedním dechem ale dodávám, že jde o zcela výjimečný případ a žádné další výjimky následovat nebudou. Rozhodně ne za mého působení.

Toto osvobození je pouze dočasné a týká se pouze držitelů průkazu ZTP/P, kteří vlastní symbol nevidomé nebo hluchoslepé osoby. Musejí také splňovat další podmínku, že podnikají bez zaměstnanců, nejsou společníkem společnosti a jsou osobou přijímající tržby.

Tato výjimka skončí ve chvíli, kdy budou zpřístupněny příslušné informační systémy, tedy internetová aplikace Elektronická evidence tržeb a Daňový portál. Kromě toho existuje další podmínka pro zrušení nařízení, že na trhu budou k dispozici řešení pokladních systémů, které budou přizpůsobeny pro práci takto těžce zrakově postižených podnikatelů.

V materiálech se dále uvádí, že vláda navíc společně se schválením tohoto nařízení přijme další usnesení, které ukládá ministerstvu financí povinnost pravidelně vyhodnocovat, zda jsou tyto dva technické požadavky splněny. Ve chvíli, kdy tyto důvody pominou, pak musí vládě předložit návrh na zrušení tohoto nařízení.

Nařízení vlády by mělo být účinné od jeho vyhlášení. Záleží tedy na tom, kdy jej projedná a schválí vláda.

Éra EET začala 1. prosince 2016 nejprve povinně pro restaurace a ubytování a od začátku března 2017 také pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Aktuálně používá EET asi 151 tisíc podnikatelů. Od jejich zavedení bylo takto vydáno 1,68 miliardy účtenek.

Třetí fáze začne 1. března 2018 a bude se týkat stánkového prodeje občerstvení, prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se mají do systému zapojit také vybraní řemeslníci a další služby.

Autor: