Národní účetní rada (NÚR) schválila návrh interpretace – NI-67 Přijaté zálohy v cizí měně do vnějšího připomínkového řízení

Publikováno:
11. listopad 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Cílem interpretace je stanovit účetní řešení pro vykazování záloh přijatých v cizí měně v účetní závěrce.

Návrh interpretace již prošel vnitřním připomínkováním ve fázi pracovního návrhu interpretace mezi jednotlivými členskými institucemi NÚR prostřednictvím jejich metodických výborů. Po skončení vnějšího připomínkového řízení bude zveřejněn finální text schválené Interpretace NÚR spolu se stručnou zprávou informující o vypořádání obdržených připomínek. Tento návrh navazuje již na vydanou Interpretaci I-43 Poskytnuté zálohy, tzn. nyní se jedná o pohled na zálohy z druhé strany (příjemce zálohy – prodávající strany).  

Připomínky k tomuto návrhu interpretace lze zasílat do 31. prosince 2021 na adresu vasek@vse.cz a muller@vse.cz.

Zdroj včetně samotného návrhu interpretace: https://nur.cz/2021/10/24/nur-schvalila-ni-67-prijate-zalohy-v-cizi-mene-do-vnejsiho-pripominkoveho-rizeni/

Autor: Grant Thornton Czech Republic